METILERGOMETRIN MALEAT

Indikasi: 

lihat keterangan di atas.

Peringatan: 

lihat keterangan pada ergometrin maleat.

Kontraindikasi: 

lihat keterangan pada ergometrin maleat.

Efek Samping: 

lihat keterangan pada ergometrin maleat.

Dosis: 

lihat keterangan pada ergometrin maleat.