Etosuksimid

Etosuksimid kadang digunakan pada kejang absans sederhana; dapat juga digunakan pada kejang mioklonik dan pada absans atipikal, atonik, dan kejang tonik.