KAOLIN, RINGAN

Indikasi: 

diare, tetapi lihat keterangan di atas

Peringatan: 

lihat Lampiran 1 (Antasida dan adsorben)

Interaksi: 

lihat Lampiran 1 (Antasida dan adsorben)