HIDROKSI PROGESTERON HEKSANOAT (HIDROKSI PROGESTERON KAPROAT)

Indikasi: 

lihat keterangan di atas.

Peringatan: 

lihat medroksi progesteron asetat.

Kontraindikasi: 

lihat medroksi progesteron asetat.

Efek Samping: 

lihat medroksi progesteron asetat.

Dosis: 

injeksi intramuskular perlahan: 250-500 mg per minggu selama 20 minggu pertama kehamilan.