Antasida dengan kandungan simetikon

Keterangan: 

Sediaan kombinasi lihat atas (1.1.1.1)